En collage av mennesker i hvite frakker og gule skjorter

Informasjon til våre tilsette

​Arbeidsplassen vår

Som tilsett ved Helse Møre og Romsdal så er du ein del av fylkets største arbeidsplass med fire sjukehus, i tillegg til fleire behandlingsinstusjonar innan habilitering, psykisk helse og rus.

Kvart år rekrutterer vi over 700 nye medarbeidere til om lag 45 ulike yrkesgrupper i helseføretaket. Vi legg vekt på eit inkluderande arbeidsmiljø og har stor fokus på å legge til rette for vidareutdanning, lederopplæring og forsking.

Her finn du meir informasjon som er nyttig for deg som er tilsett i Helse Møre og Romsdal:

 


Utdanning av helsepersonell skal være med på å sikre kompetanse og nok helsepersonell i helsetjenesten, både på kort og lang sikt. Helse Møre og Romsdal er praksisarena for en rekke faggrupper og ønsker å fremstå med gode og attraktive læreplasser for alle relevante faggrupper.

Helse Møre og Romsdal samarbeider med utdanningsinstitusjonene om utdanning av helsepersonell, og stiller med praksisplasser og lærlingplasser i samsvar med de aktivitetskravene som er gitt. Det finnes ulike samarbeidsavtaler både regionalt og lokalt som regulerer innhold og omfang av praksisundervisning
God leiing er avgjerande for kvalitet, pasientsikkerhet, arbeidsmiljø og organisasjonsutvikling.  Vi skal vere ein spennande arbeidsplass, og treng fleire dyktige og motiverte leiarar i åra som kjem.  Vi legg difor til rette for at tilsette kan velge leiing som mogleg karriereveg.

Vårt fokus er ei kontinuerleg og strukturert opplæring for å utvikle trygge og motiverte leiarar som vil stå i leiarrrolla over tid.
 
Vi oppfordrar difor deg som:
- er engasjert i jobben din og som brenn for god pasientbehandling

- ønskjer å påverke utviklinga av helsetenesta og faget ditt gjennom samarbeid med andre

- er opptatt av å spele andre gode og som blir motivert av å lukkast saman med andre

- er løysningsorientert og har mot til å ta tak i utfordringar

- er sjølvgåande, strukturert og har evne til å jobbe systematisk og langsiktig med ulike prosessar

Til å starte på ein karriereveg mot leiing.
Informasjon kommerUtdanning er ei av kjerneoppgåvene til helseforetaket. Helse Møre og Romsdal utdannar legespesialistar i 32 ulike spesialitetar fordelt utover heile føretaket, i tillegg til at vi kvart halvår får 43 nye LIS1 til våre sjukehus.

På lenka under finn du både informasjon om LIS 1 og offentleg utdanningsplan for alle våre spesialitetar, og du finn og informasjon om tilbodet både på og utanfor dei ulike sjukehusa våre. Her finn du og kontaktinformasjon til oss dersom du har spørsmål.
  • Personaltreninger vår og høst ved alle fire sjukehusa
  • Yogakurs i Ålesund
  • Bedriftidrettsaktiviteter av varierende  art ved alle fire sjukehusa
  • Kunstlag ved alle fire sjukehusa.
  • Tilskuddsordning fra Velferdsmidler til for eksempel Holmenkollstafetten
  • Rabattavtaler med lokale treningssentra
  • Rabattavtaler med Riksteatret og teatret VårtHer finn du ei oversikt over kontraktar til bruk ved tilsetting i Helse Møre og Romsdal.

1. 
Brukerhandbok HMN med databrukarkontrakt -  for tilgang tildataressursar (skriv ut siste side og signer den etter gjennomlesing)
(Du kan få opp ein dialogboks når du opnar worddokument i nettlesaren. Trykk avbryt på denne). 
Sist oppdatert 08.08.2023