Vi byr på spennande sommarjobbar!

Har du lyst på verdifull erfaring og eit godt utgangspunkt for di vidare karriere? Da kan ei stilling som ferievikar hos oss være riktig for deg. Bli med på laget vårt i 2024!

En gruppe mennesker som smiler

Gjennom ein sommarjobb hos oss får du god innsikt i om yrket, avdelinga eller sjukehuset passar for deg. Samtidig som du gjer ein viktig jobb for pasientane, og ikkje minst at du bidreg til å oppretthalde sjukehusdrifta gjennom sommaren.

Du vil få god opplæring, tips og råd frå særs kompetente tilsette og du blir ein del av et inkluderande og hyggeleg arbeidsmiljø. Vi kjem til å ta godt vare på deg!

Nyttig informasjon til nytilsette finn du her

Vi tilbyr sommarjobbar innan ei rekkje yrke både ved sjukehusa og på våre ulike institusjonar som du finn over heile fylket vårt. Og – når du ikkje er på vakt - kan du nyte naturen og kulturen i verdas vakraste fylke.

Bli kjent med fylket vårt her

Søknadsfrist
Søknadsfristen kan variere for dei ulike stillingane. For å sjå søknadsfristen må du difor klikke deg inn på stillingsannonsa. 

Våre ferievikariat 2024

Bioingeniør/ bioingeniørstudenter
Annonse - Webcruiter

Radiograf/ radiografstudenter
Annonse - Webcruiter

Helsesekretær/ sekretær
Annonse - Webcruiter

Reiseplanleggjar
Annonse - Webcruiter

Reinhaldar  
Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, vernepleiar, studentar innan sjukepleie, helsefag m.m.
Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, helsefagarbeidarar, sjukepleiarstudentar m.m.
Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, vernepleiar og helsefaglege studentar m.m.
Annonse - Webcruiter

Medisinstudent med lisens
Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS/ medisinstudent med lisens 
Annonse - Webcruiter

Radiograf/ radiografstudenter 
Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS1/ medisinstudent med lisens 
Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, barnepleiar, sjukepleiarstudentar m.m. 
Annonse - Webcruiter

Bioingeniør/ bioingeniørstudenter 
Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, vernepleiar, sosialfagleg utdanna/ helsefaglege studentar 
Annonse - Webcruiter

Medisinstudent med lisens 
Annonse - Webcruiter

Bioingeniør/ bioingeniørstudenter
Annonse - Webcruiter

Radiograf/ radiografstudenter
Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, sjukepleiarstudentar m.m
Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, vernepleiar, helsefaglege studentar m.m.
Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS1 – Kirurgiske legar
Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS1 – Medisinske legar
Annonse - Webcruiter

Vikar for LIS1/ medisinstudent med lisens
Annonse - Webcruiter

Bioingeniør/ bioingeniørstudenter
Annonse - Webcruiter

Sjukepleiar, sjukepleiarstudentar m.m.
Annonse - Webcruiter

Reinhaldar
Annonse - Webcruiter

Sekretær
Annonse - Webcruiter

Sist oppdatert 29.11.2023