Bakgrunn mønster

Koronasmitte i Møre og Romsdal

Her finn du informasjon om situasjonen på sjukehusa i Møre og Romsdal i samband med koronapandemien.


Helsedirektoratet Covid-19 - antall innlagde på sjukehus​​​

Frå 23. mars 2022 vart rapporteringa avslutta og visninga blir derfor ikkje oppdatert etter denne datoen.​

​1. kvartal 2022

 • Antal unike pasientar innlagt: 331
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal unike pasientar innlagt med covid-19 som hovuddiagnose: 203 
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 20
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 66
 • Snittalder: 59,4
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 0-99
 • Antal døde covid-pasientar: 18


4. kvartal 2021

 • Antal unike pasientar innlagt: 92
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 18
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 61
 • Snittalder: 58,7
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 0-94
 • Antal døde covid-pasientar: 6​


3. kvartal 2021

 • Antal unike pasientar innlagt: 42
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 10
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 44,5
 • Snittalder: 46,4
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 2-95
 • Antal døde covid-pasientar: 1


 

2. kvartal 2​021

 • Antal unike pasientar innlagt: 30
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 5
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 49
 • Snittalder: 47,76
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 0-83
 • Antal døde covid-pasientar: 3


 

1. kvartal 2021

 • Antal unike pasientar innlagt: 24
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 6
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 58
 • Snittalder: 53
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 17-73 
 • Antal døde covid-pasientar: 1

4. kvartal 2020

 • Antal unike pasientar innlagt: 24
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 6
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 61
 • Snittalder: 60
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 29-82 
 • Antal døde covid-pasientar: 0

3. kvartal 2020

 • Antal unike pasientar innlagt: 4
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 0
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 60
 • Snittalder: 58
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 55-81 
 • Antal døde covid-pasientar: 0

2. kvartal 2020

 • Antal unike pasientar innlagt: 11
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling: 2
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 61
 • Snittalder: 66
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 51-88 
 • Antal døde covid-pasientar: 0

1. kvartal 2020

 • Antal unike pasientar innlagt: 11
  Nokre pasientar ligg inne frå eit kvartal til eit anna, men er då telt med i det kvartalet dei vart innlagd
 • Antal pasientar behandla på intensivavdeling:
  Nokre pasientar er på intensiv frå eit kvartal til eit anna, men dei blir registrert som intensivpasient i det kvartalet dei vart innlagd
 • Median alder: 61
 • Snittalder: 63
 • Aldersspenn (eldst og yngst): 43-78 
 • Antal døde covid-pasientar: 0

Har du fått innkalling til time, er blodgivar eller skal besøke nokon på sjukehuset? 

Sjå våre smittevernstiltak og gjeldande rutinar

På denne sida finn du eit utval smittevernprosedyrar frå Helse Møre og Romsdal sitt infeksjonskontrollprogram (IKP).​

Smittevern

Her finn du relevant informasjon knytt til koronasituasjonen og samarbeidet mellom Helse Møre og Romsdal og kommunane i fylket.

Samhandling under pandemien

Vakttelefon: (+47) 94 17 61 73 . Førespurnader som ikkje er akutte bør skje på kvardagar i kontortida. NB! SMS fungerer ikkje på vakttelefonen. 

KVIT beredskap
Normal drift.

GRØN beredskap
Beredskapsleiing blir etablert, og nokre funksjonar kan ved behov bli forsterka

GUL beredskap
Det vil bli ei avgrensa mobilisering av ekstra ressursar.

RAUD beredskap
Mobilisering av betydelege ressursar og omlegging av drift.

 

Slik tester vi for koronavirus

Videoen viser korleis testinga blir utført, med korrekt smittevernutstyr.
Sjå videoen her
Koronatesting
Sist oppdatert 13.06.2023