Samhandlingsnytt

 • En gruppe mennesker som står på en stein og ser på vannet
  27. november 2023
  Delta på digital årskonferanse om barn og unge

  Faglig samarbeidsutvalg for barn og unge arrangerer digital årskonferanse 30. november.

 • Menn som sitter ved et bord
  21. november 2023
  Utvida samarbeidsmøte i Helsefellesskapet Møre og Romsdal

  Den 14. november 2023 vart det halde utvida samarbeidsmøte/dialogmøte mellom toppleiarar i helseføretak og kommunar på Quality Hotell Ålesund. Det var om lag 80 deltakarar på samlinga. Føremålet med utvida samarbeidsmøte er å vere ein møteplass for å utvikle helsetenestene til det beste for befolkninga i Møre og Romsdal, herunder å informere om utfordringar, skape ei felles forståing og forankre strategi for å løyse dei felles utfordringane.

 • En gruppe mennesker
  14. november 2023
  Kva for implikasjonar har Nasjonal helse- og samhandlingsplan for forsking på helsetenestene?

  Nasjonal helse- og samhandlingsplan i eit forskingsperspektiv var årets tema for Helsetjenesteforskningskonferansen som vart arrangert i Stavanger 2. og 3. november 2023. Ein sentral ambisjon i planen er gode pasientforløp og likeverdige tenester på tvers av landet.

Helsefellesskap Møre og Romsdal

Saman om heilskap og berekraft i helsetenestene. Helsefellesskap Møre og Romsdal er ei vidareutvikling av samarbeidsavtalen og samarbeidsstrukturen mellom kommunane og Helse Møre og Romsdal.
Helsefellesskap Møre og Romsdal
Illustrasjon puslebrikker
Sist oppdatert 08.03.2023