Omsorgspris til Palliativ plan

– Det er eit prosjekt som utpeikar seg og har medverka til større tryggleik for pasient, pårørande og helsepersonell som arbeider med palliasjon, står det i grunngjevinga til fylkesmannen som har tildelt Omsorgsprisen 2018 til prosjektet Palliativ plan i Møre og Romsdal.

Publisert 04.09.2020
Sist oppdatert 30.05.2023

​Prosjektet er eit samarbeid mellom alle kommunane i fylket og Helse Møre og Romsdal.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal si grunngjeving

​Årets prisvinnar er eit unikt fellesprosjekt med innføring av felles mal for palliativ plan i alle kommunane og sjukehusa i Møre og Romsdal. Det er eit prosjekt som utpeikar seg og har medverka til større tryggleik for pasient, pårørande og helsepersonell som arbeider med palliasjon. Det handlar om å vere i forkant av ulike utfordringar, medverke til meiningsfylt liv og få fram det som pasienten synes er viktig for seg.

Prosjektet har fått nasjonal merksemd. Det er gjort eit systematisk og godt arbeid med mange bidragsytarar. Planen sikrar at pasienten og pårørande si stemme kjem tydelegare fram. Brukarmedverknad har og vore i fokus i utarbeidinga av felles mal for palliativ plan.

Dette er eit samarbeidsprosjekt som viser kor viktig samhandling og digitalisering er, for å møte dagens og morgondagens innbyggar med trygge tenester. Fylkesmannen har arbeidd med Omsorgsplan frå 2007, først Omsorgsplan 2015, og no Omsorg 2020.

I denne perioden har Fylkesmannen i Møre og Romsdal delt ut omsorgsprisen Tidlegare prisvinnarar er kommunane Ulstein, Sula, Ålesund. Molde, Sande, Herøy, Nesset, Kristiansund, Fræna/ Eide, Ålesund og sist i 2017 Surnadal.

Les meir om palliativ plan på våre nettsider om Palliativ plan