Sakspapir til styremøtet 18. april

Tysdag 17. og onsdag 18. april er det styreseminar og styremøte i Helse Møre og Romsdal. Sakspapira er lagt ut på nett.

Publisert 16.04.2018
Illustrasjonsfoto, førebuing til møte.
Illustrasjonsfoto: Colourbox.com

Gå inn på styreadministrasjonen for å lese meir.

Styremøta i helseføretaket blir vanlegvis streama, men på grunn av tekniske utfordringar kan det vere at vi ikkje lykkast med streaming av møtet onsdag 18. april. Styremøtet startar kl 11.45.