- Et løft for pasientene og Volda sjukehus

Konkurransen knyttet til et nytt MR-bygg i Volda er nå kunngjort. Bygget skal etter hvert huse en ny MR-maskin.

Publisert 12.12.2022
En parkeringsplass med biler og fjell i bakgrunnen

- Dette blir et betydelig løft for pasientene og for Volda sjukehus, sier klinikksjef Per Erik Tødenes i Klinikk for diagnostikk.
 
Klinikken kommer i løpet av de nærmeste årene ha en rekke satsinger ved sjukehuset.

- I 2024 kommer den nye MR-en på plass. I løpet av 2024-2025 vil det også etableres ny CT  nærmere akuttmottaket. I tillegg skal medisinsk biokjemi og blodbank skifte analysehall, sier Tødenes.

Gjennom de siste årene har Helse Møre og Romsdal gått med overskudd, noe som har muliggjort en rekke større investeringer i medisinskteknisk utstyr. 2023 vil bli et langt mer krevende år økonomisk, ifølge budsjettforslaget som ble lagt frem i november. 

- Gjennom 2021 opparbeidet vi oss et solid overskudd, og disse midlene har blant annet sikret finansieringen til denne viktige investeringen ved Volda sjukehus. Dette synliggjør hvor viktig det er at vi klarer å drifte godt. Som jeg hele tiden har sagt, er målet mitt at overskudd skal rett tilbake til driften, sier adm.dir Øyvind Bakke.