Fullt på Ålesund sjukehus

– Vi ber innstendig kommunane om å ta imot ferdigbehandla pasientar, då kapasiteten er sprengt, seier klinikksjef Elisabeth Siebke. Sjukehuset innfører også restriksjonar på besøk, grunna smittefare.

Publisert 30.12.2022

​​Gjennom heile juleferien har det vore ei auka tilstrømming av pasientar på Ålesund sjukehus. Både corona og influensa har gjort at sjukehuset no er sterkt pressa på kapasitet. 

Torsdag var det 26 utskrivningsklare pasientar som venta på plass i sin heimkommune.

- Vi ber kommunane innstendig om å ta imot sine pasientar som er ferdigbehandla på sjukehuset. Vi har god dialog med dem og forstår det også er krevande for dem, men det er no så fullt på sjukehuset at vi fortløpande vurderer beredskapsnivået, seier Siebke.

I høgtida er all planlagt verksemd tatt ned, slik at kun augeblikkeleg hjelp og kreftbehandling blir prioritert. Likevel er altså kapasiteten sprengt.

- Det er viktig å understreke at alle pasientar som har behov for akutt helsehjelp, skal få det, seier Siebke.

Ho forklarer at sjukehuset allereie har sett i verk tiltak, som å bemanne akuttmottaket med fleire legar enn normalt.

- Det er mykje smitte i samfunnet no, og derfor oppfordrar vi også pårørande til å avgrense besøk på sjukehuset då dette aukar risikoen for ytterligare smitte, seier Siebke.

Klinikksjef Elisabeth Siebke

Klinikksjef Elisabeth Siebke