Har lansert podkast om autisme

Psykisk helsevern barn og ungdom har laga ein podkastserie om autisme som no er tilgjengeleg. Les meir og høyr podkasten her.

Publisert 07.09.2022

Marie Gjengstø og Magnus Reiestad

Marie Gjengstø og Magnus Reiestad. Foto: Marit Heiene

Podkasten heiter Autismepraten, der spesialist i nevropsykologi ved BUP Molde Magnus Reiestad snakkar med Marie Gjengstø som sjølv har diagnosen Aspergers syndrom. Podkasten er ein samtale om autisme frå to forskjellige perspektiv, frå autisten sjølv og frå ein behandlar i spesialisthelsetenesta.

– Behovet for pasientopplæring for denne gruppa er veldig stort samtidig så gjer angst og stress at dei veldig ofte ikkje klarer å kome til spesialisthelsetenesta for å motta dette. Vi håper derfor at denne podkasten kan vere behjelpeleg med dette, seier Reiestad.
– Det unike med denne podkasten er at Marie sjølv har autisme, men samtidig er ekstremt flink til å beskrive opplevingane sine og korleis ho navigerer livet. Det gir oss ei flott moglegheit til å informere og utdanne om autisme, både når det kjem til utgreiing, vanlege trekk og vanskeområde og dessutan korleis meistre livet, fortset han.

– Målet er å nå ut til folk med autisme, pårørande og andre interesserte. Vi påstår ikkje å ha ei sanning og fasit på alt, men målet er å dele erfaringane og tankane våre og at den som høyrer på oss skal lære litt meir om autisme, seier Gjengstø.

Podkasten er ein serie på 7 episodar som dekker kjernevanskane i autisme, identitet, stress, kommunikasjon, sosial funksjon, rigiditet og livsmeistring. Det kjem ein ny episode kvar onsdag. Dei to første episodane er no tilgjengeleg for alle på helse-mr.no og dessutan podkastplattformer som Spotify.

Podkasten blir også vist gjennom pasientinformasjon om Autisme på helse-mr.no. Her får pasientar og pårørande informasjon om behandlingstilbodet, kurs og opplæring, podkast, kliniske studiar og praktisk informasjon, alt samla på ei side: 

​​
Bakgrunn mønster