Helse Møre og Romsdal har konstituert ny klinikksjef for SNR

Britt Rakvåg Roald er konstituert som ny klinikksjef ved klinikk Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. Ho får permisjon frå stillinga som HR-direktør i føretaket og tiltrer stillinga som konstituert klinikksjef den 17. august.

Publisert 16.08.2022
En person som smiler for kameraet
Britt Rakvåg Roald er konstituert som klinikksjef for Sjukehuset Nordmøre og Romsdal

I førre veke blei det kjent at klinikksjef for SNR, Georg Johnsen og Carina Wollan Myhre, konst. assisterande klinikksjef trekkjer seg frå sine stillingar med bakgrunn i fødesaka i Kristiansund. Johan Kippervik har også valt å ta eitt års permisjon frå stillinga som avdelingssjef ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommar. 

- Eg er glad for at Britt har takket ja til å ta på seg oppgåva med å leie klinikken framover. I tida som kjem skal vi jobbe vidare med å sikre gode fagmiljø og framtidsretta spesialisthelsetenester for befolkninga i Nordmøre og Romsdal. Eg er trygg på at Britt har eigenskapane og er villig til å leggje ned arbeidet som krevjast for å lukkast, seier Øyvind Bakke, administrerande direktør

Lang leiarerfaring

Rakvåg Roald var vore HR-direktør i føretaket sidan hausten 2021. Ho kom til føretaket frå stillinga som assisterande kommunedirektør og fungerande kommunedirektør i Molde kommune. Tidlegare var Rakvåg Roald mellom anna samhandlingssjef i føretaket. Ho er utdanna fysioterapeut og bedriftsøkonom og har leiarutdanning gjennom det nasjonale toppleiarprogrammet. 

- Å leie klinikk SNR er ei utfordrande leiarstilling, ikkje minst i lys av situasjonen der to dyktige leiarar har valt å slutte. Klinikken står midt oppe i arbeidet med å få på plass ny organisering fram mot nytt fellessjukehus, samstundes som vi skal sikre det aller viktigaste som er pasienttilbodet, seier Rakvåg Roald.

Vidare arbeid

Rakvåg Roald peiker også på at det blir viktig for ho å følgje opp arbeidet med å vidareutvikle spesialisthelsetenestene i klinikken, innføre Helseplattformen og sikre god organisasjonsutvikling fram mot innflytting i Sjukehuset Nordmøre og Romsdal. 
Rakvåg Roald får ansvaret for den vidare organiseringa av klinikk SNR og vil raskt få på plass ein assisterande klinikksjef.