Klinikkledelsen for SNR går av

Georg Johnsen, klinikksjef for SNR og Carina Wollan Myhre, konst. assisterende klinikksjef trekker seg fra sine stillinger. Samtidig søker avdelingssjef Johan Kippervik om ett års permisjon fra stillinga ved avdeling for fødselshjelp og kvinnesjukdommer. Bakgrunnen for avgjørelsene er fødesaka i Kristiansund.

Publisert 10.08.2022
Sist oppdatert 11.08.2022

En gruppe mennesker som poserer for et bilde

F.v. Klinikksjef Georg Johnsen, konstituert ass. klinikksjef Carina Wollan Myhre og avdelingssjef Johan Kippervik


- Til tross for alt arbeidet som er lagt ned med å rekruttere fagfolk, så vurderer jeg at vi ikke er nærmere å oppnå en stabil bemanningssituasjon ved fødeavdelinga i Kristiansund. Jeg klarer ikke å se hvordan dette skal løses i tida framover og mener derfor at det er riktig å samle seg om et felles fødetilbud for Nordmøre og Romsdal. Jeg mener at det vil gi det faglig beste tilbudet til pasientene og det vil gi forutsigbarhet for ansatte. Siden min anbefaling avviker fra Helse Møre og Romsdal sitt oppdrag, gitt av Stortinget og Helse- og omsorgsdepartementet, velger jeg å tre av som klinikksjef, sier Johnsen.

Wollan Myhre og Kippervik deler Johnsen sin vurdering. Johnsen og Wollan Myhre går umiddelbart over i kliniske stillinger i foretaket. Kippervik holder fram som avdelingssjef i om lag en måned til før han går over i en klinisk stilling i foretaket
 
Vedtok gjenåpning av føden
I februar 2021 måtte fødeavdelinga i Kristiansund stenges på grunn av mangel på personell. Senere samme år vedtok Stortinget at fødeavdelinga skal være åpen til nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal står klart i 2025. Stortingsvedtaket skapte forventninger i befolkninga og blant ansatte i helseforetaket. De siste 18 månedene har det blitt jobbet hardt for å innfri vedtaket og til tross for nasjonal og internasjonal mangel på gynekologer og jordmødre, lyktes Helse Møre og Romsdal i juni i år med å åpne en 5-døgnspost ved fødeavdelinga i Kristiansund. Dessverre var det ikke forsvarlig å gjenåpne fødetilbudet igjen etter sommerstenginga på grunn av mangel på kritisk personell i Kristiansund.
 
Administrerende direktør Øyvind Bakke ser svært alvorlig på situasjonen der to sentrale ledere forlater sine stillinger og én søker permisjon, men har samtidig forståelse for deres avgjørelse.

-  Jeg har stor respekt for og vil berømme det arbeidet som er lagt ned av Johnsen, Wollan Myhre, Kippervik og de ansatte ved fødeavdelingene i Nordmøre og Romsdal. De har stått i en krevende situasjon over lang tid. Jeg vil takke for innsatsen de har lagt ned og vil savne det nære samarbeidet vi har hatt over tid, sier Bakke.  
 
Fra i dag vil avdelingssjefer i SNR-klinikken rapportere direkte til adm. direktør. Det arbeides for en snarlig løsning av ny klinikksjef for SNR.