Ny viktig milepæl nådd for SNR-prosjektet

Onsdag, 21. desember, nådde prosjektet målet om å få råbygget for den eine høgblokka på Hjelset tett før jul. Snøveret i desember har vore krevjande for HENT AS og deira underleverandørar, men god innsats og godt samarbeid mellom aktørane på byggeplassen har gitt resultat.

Publisert 21.12.2022
Innheising av veggelement i øverste etasje ved den eine høgblokka


- Eg vil rose HENT AS for godt utført arbeid og for at dei held framdriftsplana for sitt arbeid. No startar arbeidet med å tørke fuktigheta ut av bygget før det innvendige arbeidet startar opp i februar, seier prosjektdirektør Knut Ragnar Heimdal.

En gruppe mennesker med hjelm

Omvising for prosjektstyret
Inne i akuttbygget har det innvendige arbeidet vore i gang sidan tidleg i haust. På omvisinga i dag fekk prosjektstyret for SNR mellom anna sjå det pågåande arbeidet inne i akuttmottaket og korttidsposten som skal etablerast for nye Sjukehuset Nordmøre og Romsdal.

- Eg er særs stolt over arbeidet som er lagt ned på byggeplassen det siste året. I desember i fjor var det i hovudsak fundamentarbeid på byggetomta og no tolv månadar seinare ser vi store delar av bygget oppe. Det er imponerande og viktig for å sikre at vi når målet om full drift våren 2025, seier Heidi Nilsen, leiar av prosjektstyret

En byggeplass med kraner og en bro

Aktivitetar i 2023
I løpet av våren skal heile det somatiske bygget, samt psykiatri- og habiliteringsbygget vere tett. Bemanninga på byggeplassen vil auke i takt med at det innvendige arbeidet kjem i gang i stadig fleire bygg. Våren 2023 skal også det optimaliserte forprosjektet for SNR Kristiansund leggast fram til styrebehandling i HMR.

Bygginga av den andre høgblokka og inngangsbygget for SNR

 

Et rom med stige og vindu

Eitt av dei 19 sengeromma som blir del av korttidsposten som blir nytt behandlingstilbod som skal sikre raskare og betre behandling av pasientar som kjem via akuttmottaket