Samler føde og barsel i Molde til Sjukehuset Nordmøre og Romsdal står klart

- Det har lenge vært en uavklart situasjon. Nå må vi skape forutsigbarhet for våre ansatte, sier adm.dir Øyvind Bakke. Dato for stenging av barseltilbudet i Kristiansund blir 16.10 kl 15.00.

Publisert 06.10.2022
Sist oppdatert 10.10.2022
Adm.dir Øyvind Bakke
Adm.dir Øyvind Bakke
- Ansatte ved føden i Kristiansund og føden i Molde har lenge ønsket avklaring på denne krevende situasjonen. Dette er også i de fødende sin interesse. Vi har brukt mye tid og ressurser på å lykkes med å gjenåpne i Kristiansund. I tida framover konsentrerer vi oss om ei fødeavdeling i Nordmøre og Romsdal, sier adm.dir Øyvind Bakke.

Vil ikke instruere

I forbindelse med at Statsbudsjettet ble lagt fram torsdag er signalet fra statsråd Ingvild Kjerkol at helseforetaket har oppfylt sin del av stortingsvedtaket, og at helse- og omsorgsministeren ikke vil instruere om å gjenåpne fødeavdelingen uten at grunnlaget for faglig forsvarlig fødetilbud i helseforetaket er på plass.

Bemanningssituasjonen ved føden på Kristiansund sjukehus har over lang tid vært marginal når det gjelder gynekologer. Det har vært gjort et formidabelt arbeid med å rekruttere, og på jordmorsiden er situasjonen bedret, men det har manglet og mangler fortsatt spesialister innenfor fødselshjelp og kvinnesykdommer.

- Vi besluttet å ikke gjenåpne fødeavdelingen i Kristiansund etter sommeren som planlagt grunnet mangel på fagfolk. Nå er det viktig for foretaket å planlegge driften framover og ivareta den enkelte ansatte.. Vi trenger ro og forutsigbarhet for å lykkes med å bevare våre tilsette og å rekruttere nye slik at vi sikrer gode helsetjenester til innbyggerne i tida fremover, sier Bakke.

- Har bruk for alle ansatte​​​

Bakke legger til at risikoreduserende tiltak som har vært iverksatt, som følgetjeneste for alle gravide med mer enn 90 minutters reisevei til sykehus, vil videreføres for kvinner i Nordmøre og Romsdal. I tillegg vil helseforetaket dekke hotellutgifter for kvinner med lang reisevei som ønsker å reise inn til fødeavdelingen i forkant av fødsel og det tilbys ekstra ultralydundersøkelse for kvinner med mer enn 90 minutters reisevei for å planlegge for en trygg fødsel.

Ifølge Bakke skal det også tilføres budsjettmidler for å styrke tilbudet for fødende og barselomsorgen i regionen, samt tilbudet ved Kristiansund sjukehus.

- Vi vil nå sette oss ned sammen med fagfolkene i Klinikk SNR og se på hva vi skal gjøre for å styrke det helhetlige tilbudet i Nordmøre og Romsdal, slik regjeringen også ønsker. Vi har bruk for alle ansatte fra Nordmøre og Romsdal inn mot SNR, sier Bakke.