Styremøte onsdag 19. oktober

Onsdag 19. oktober er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Her kan du finne saksdokumenta og lenke til å følgje møtet.

Publisert 17.10.2022

Tid: Onsdag 19. oktober kl 11.00 - 15.30

Stad: Møterom 2 i O. etasje Volda Sjukehus 

Kl. 10:00 – Åpning av nytt areal ved Volda Sjukehus (oppmøte i Vestibylen)
Kl. 11:00 – Ordinært styremøte starter

Del 1: Lenke til Styremøte 19.10.22 kl. 11:00 – 11:45
Del 2: Lenke til Styremøte 19.10.22 kl. 12:45 – 15:30 ​   


Sakspapira til styremøtet finn du her

10:00 Opning av nytt areal ved Volda sjukehus 
Oppmøte: Vestibyle ved Volda Sjukehus.
Omvisning ved Klinikksjef Palma Hånes

11:00 Godkjenning av innkalling og sakliste
11:05 Orientering frå administrerande direktør
11:45 Lunsj 30 min
12:15 (UO-sak) Vedtakssak – Parkeringshus ved Ålesund Sjukehus
12:45 Føresetnader - Budsjett 2023
13:15 Referatsaker - utan saksframlegg
13:20 Statusrapport september 2022 – Fag, Økonomi og HR
13:40 Styringsdokumentet 2022 – status
14:00 Topp 10 risiko – vurdere justeringer
14:20 Teknisk tilstandsgrad bygg HMR
​15:00 Beinstrekk
15:15 Vedtakssak – Oppnemning av valstyre for val av tilsetterepresentantar til styret
15:20 Status - SNR Sjukehuset Nordmøre og Romsdal
15:35 (UO-sak) Vedtakssak – Årleg lønnsjustering av adm. Direktør
15:40 Gjennomgang av (foreløpig) saksliste styremøte onsdag 23. november 2022
15:45 Godkjenning av protokoll 08/22 – 19.10.22
16:00 Møteslutt