Styremøte tysdag 20. september

Tysdag 20. september er det styremøte i Helse Møre og Romsdal. Her kan du finne saksdokumenta og lenke til å følgje møtet.

Publisert 16.09.2022

Tid: Tysdag 20. september kl 10.00 - 15.00

Stad: Møterom Storhornet (styrerommet), administrasjonsbygget ved Ålesund sjukehus

 


Sakspapira til møtet finn du her (styreadministrasjonen) 

 

10:00 Godkjenning av innkalling og sakliste 

10:05 Orientering frå administrerande direktør 

11:00 SNR Sjukehuset Nordmøre og Romsdal 

11:30 Lunsj 

12:00 Referatsaker - utan saksframlegg 

12:05 SNR-Kristiansund 

12:25 Status Byggeprosjekter 

12:45 Statusrapport 2. tertial 2022 – Fag, Økonomi og HR 

13:30 Beinstrekk 

13:40 Status – Helseplattformen 

14:00 Digital historie: «Elektronisk utsending av brev» 

14:20 Møteplan 2023 for styret HMR og Helse Midt Norge. 

14:25 Gjennomgang av (foreløpig) saksliste styremøte onsdag 19. oktober 2022 Sted: Volda Sjukehus 

14:35 Godkjenning av protokoll 07/22 – 20.09.22 

14:45 Møteslutt