Heidi Nilsen konstitueres som administrerende direktør

I det ekstraordinære styremøtet torsdag vedtok styret at viseadm.dir Heidi Nilsen trer inn i rollen umiddelbart.

Publisert 09.02.2023
Sist oppdatert 13.02.2023
Kst. adm dir Heidi Nilsen

Kst. adm dir Heidi Nilsen

​Torsdag ble det kjent at adm.dir Øyvind Bakke har levert sin oppsigelse til styreleder Ingve Theodorsen i Helse Møre og Romsdal. I den forbindelse ble det gjennomført et ekstraordinært styremøte.

- På de tre årene Øyvind Bakke har vært her, har han klart å gjennomføre nødvendige omstillinger for å sikre bærekraft i foretaket. Helseforetaket har i disse årene gått med overskudd noe som blant annet har resultert i økte investeringer i medisinsk teknisk utstyr, bygningsmessige investeringer i Volda og opptjening av egenkapital slik at AIO-prosjektet i Ålesund vil kunne realiseres. I tillegg har SNR reist seg etter at det flere ganger har sett mørkt ut, sier styreleder Ingve Theodorsen.

Han legger ikke skjul på at det er en trist dag for Helse Møre og Romsdal. 

- Jeg vil benytte anledningen til å si tusen takk for den flotte jobben han har gjort. Samtidig er det viktig å rette blikket framover. Derfor har foretaksstyret besluttet å fristille Bakke delvis fra sine arbeidsoppgaver i oppsigelsesperioden, sier Theodorsen.

Stillingen vil bli lyst ut så fort som mulig. I perioden fram til ny adm. dir ansettes, vil viseadm. dir Heidi Nilsen være konstituert i stillinga. Etter mange år kjenner hun driften i helseforetaket svært godt.

Nilsen har også hovedansvaret for å følge opp de store utbyggingsprosjektene som nytt sjukehus i Nordmøre og Romsdal, utviklingen av Ålesund Sjukehus og nybygg i Volda. 

- Jeg og Øyvind Bakke har samarbeidet tett om mange oppgaver i helseforetaket.  For å sikre kontinuitet i helseforetaket frem til ny direktør er på plass har jeg sagt meg villig til å konstitueres i stillingen som adm. direktør, sier Nilsen og legger til:

- Øyvind har vært en uredd og tydelig leder som har inspirert mange i organisasjonen, også meg, avslutter hun.