Takk for meg!

En hilsen fra avtroppende administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal.

Publisert 09.02.2023

Øyvind Bakke

Øyvind Bakke

Denne beslutningen har vært krevende å ta, men jeg har i dag valgt å levere min oppsigelse i stillingen som administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal.

Jeg er stolt over alle mine kollegaer i Helse Møre og Romsdal. Stolt over at vi har stått sammen for å håndtere pasientbehandlingen i en særdeles krevende periode. Spesielt takknemlig er jeg for det tette og konstruktive samarbeidet med ansatte, tillitsvalgte, verneombud og ikke minst foretaksstyret. De har på hver sin måte vært viktige sparringpartnere for meg. Vi har opparbeidet et stort økonomisk handlingsrom som har gjort det mulig å skifte ut mye gammelt medisinsk teknisk utstyr, oppgradert mange av byggene våre og ikke minst beredt grunnen for de store nye sykehusbyggene. 

Statsbudsjettet, helseministerens sykehustale og nå sist helsepersonellkommisjonens rapport sier alle noe om de utfordringene helse-Norge står ovenfor. Behov for prioriteringer har det også blitt snakket om fra stortingssalen i mange år. Som sykehusleder har jeg tatt dette på alvor. Omstillinger er smertefulle, men vi plikter likefullt som ledere å ta ansvar og utføre omstillingen. For det handler til sist om å sikre spesialisthelsetjenester til befolkningen med de menneskelige ressursene vi har og innenfor de økonomiske rammene vi har.
 
Jeg har nå hatt jobben siden 2019 og fra første dag jeg har jeg kjent meg velkommen og godt mottatt av dyktige og dedikerte fagfolk. Jeg har blitt glad i folkene og sammen med kollegaer og nye venner har jeg hatt mange uforglemmelige naturopplevelser i Møre og Romsdal. Jeg skal derfor ikke legge skjul på at det er vemodig å slutte. 
 
I går var jeg på Kristiansund sjukehus og avduket en splitter ny MR-maskin. Med denne har et dedikert fagmiljø som brenner for faget og pasientene fått foretakets mest oppdaterte utstyrspark bestående av to MR-er og en CT. Det forsterker min stolthet over det vi sammen har fått til i min tid som direktør og at vi har klart å gjennomføre nødvendige omstillinger selv om det har vært svært mye motstand mot disse. Det betyr at jeg etterlater meg et foretak som er bedre rustet for fremtiden enn før jeg tiltrådte. 

Når jeg nå har valgt å takke av, vil det fort bli spekulasjoner på om det er på grunn av «Mork-saken», «fødesaken», «den krevende økonomien» eller andre enkeltsaker. Min avgang handler ikke om noen enkeltsaker i fylket. Jeg står fullt og helt for de beslutninger jeg har tatt og gjennomført enten de har vært faglig eller økonomisk begrunnet. 

Men at stillingen har vært altoppslukende og blitt en livsstil, legger jeg ikke skjul på. Det er en tid for alt, og min beslutning er basert på en totalvurdering, hvor jeg også har kjent på et savn av venner i Oslo. Dette gjør at jeg har landet på å gi stafettpinnen videre.
 
Tusen tusen takk for meg!

Hilsen Øyvind