Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Utvider stenging av døgntilbodet til barn fram til 27.mai

HMR skal ha døgndrift og ope barneavdelinga i Kristiansund fram mot innflytting i SNR våren 2025. Grunna akutt legemangel har døgntilbodet til barn og unge vore stengt frå onsdag 8. mai. Frå 21. mai gjenåpnar ein tilbod om akuttvurderingar på vekedagar mellom kl. 08.00-15.00. Barn som har behov for innlegging vil bli sendt til Ålesund sjukehus.

 

– Vi jobbar for å kunne opne døgntilbodet igjen frå 27.mai. Vi har rekruttert ein vikarlege som vil vere på plass frå veke 21, og vi vil etter planen også ha faste tilsette tilbake i jobb slik at vi kan opne for innlegging av barn frå veke 22, seier avdelingssjef Eli Bente Langva. 

 

Tilbodet om dagbehandling og poliklinikk for barn er ope som normalt.

 

Kontakt ved behov for innlegging

Fastlege/legevaktslege som vil legge inn ein pasient på barnemedisinsk avdeling skal som vanleg ta kontakt med AMK, som vidare kontaktar vakthavande lege ved aktuell avdeling. Kva sjukehus barnet/ungdommen leggast inn ved, vil avhenge både av kapasitet og behov for behandling. HMR har gode rutinar i alle sjukehusa våre for å handtere akutt sjuke barn. Vi har trygge rutinar ved stengt barneavdeling i Kristiansund da avdelinga årleg har stengingsperiodar ferie- og høgtider.

Sist oppdatert 16.05.2024