Palliativt team for barn og ungdom

Barnepalliativt team gir råd, rettleiing og støtte til både pasientar, familiar og helsepersonell. Teamet kan hjelpe familiar uavhengig av om barnet eller ungdommen er innlagt på sjukehuset. Vårt mål er å bidra til at barn og ungdom med livsbegrensande eller livstruande tilstandar skal få så bra livskvalitet som mogleg.

Kontakt

Telefon

Digital tilvising via journalsystemet

Kva kan vi bidra med?

Vi kan gi råd og rettleiing til helsepersonell som behandlar barn og unge med behov for palliasjon. Vi kan også hjelpe til i enkelte pasientsaker. Om familiar ønskjer kontakt med oss kan dei ta kontakt med sin primærlege der de vurderer om...
Les meir om tilbodet
Lita jente plukker løvetann i hagen

Kva er barnepalliasjon?

I Møre og Romsdal lever om lag 350 barn med alvorlege tilstandar der dei kan ha behov for ekstra støtte, lindring og omsorg.
Les meir om barnepalliasjon
Eit fyrtårn ved kysten

Nettressursar

For familar og helsepersonell.
Sjå våre anbefalte nettsider
Par i leik med sonen sin.