Aktivert protein C resistens (APC-resistens–ratio)

​P-Aktivert protein C resistens (APC-resistens–ratio)

Analyseres i Ålesund.

Referanseområde

≥ 1,7

Indikasjoner

Vurdering ved mistanke om Protein C resistens:

  • venøs trombose/ lungeemboli i ung alder (<45 år) som ikke kan forklares

  • repeterte venøse trombose/ lungeemboli

  • positiv anamnese for trombose i slekten

Prøvetaking/prøvemateriale

Citratblod. Unngå langvarig stase og skumdannelse. Citratprøverøret fylles til merket.

Primærhelsetjenesten: Analysen har kort holdbarhet, vurder om prøven bør tas ved sjukehusets blodprøvetakingspoliklinikk. 

Sykehuslaboratorium: Citratplasma (minimum 3,0 mL, ta to citratprøverør). Citratblod sentrifugeres straks i 15 minutter ved 1500 G i romtemperatur. Citratplasma avpipetteres straks til to sekundærprøverør (la det stå igjen 1 cm plasma over blodlegemene). Etter avpipettering er citratplasma holbart 4 timer i kjøleskap eller 24 uker frosset (må sendes frosset). Analysen utføres en gang i uken.

Analysemetode

Funksjonell RVVT-koagulasjonstest (Siemens Healthineers)

 

Sist oppdatert 28.05.2024