Allergen tester: Screening og spesifikke allergener

S-Allergen tester: Screening og spesifikke allergener


Oversikt over alle spesifikke allergener finnes her

Referanseområde
Screening og spesifikke allergen: <0,35 kU/L

Indikasjoner

  • Identifisering av spesifikke allergener som utløsende faktor ved IgE-mediert allergi
  • Oppfølging av toleranseutvikling

Prøvetaking/prøvemateriale
Serum: 1 mL per 5 allergener.
Oppbevares i vårt laboratorium for eventuell etterbestilling i 4 uker.
Ved sesongallergi og vanlig allergi: Prøven tas når pasienten er mest plaget eller 2-8 uker etterpå.
Ved medikament- og insektallergi: Prøven tas 2-3 uker etter reaksjonen og inntil 6 måneder. 

Tolking
Serum inneholder IgE-antistoff pga. sensibilisering mot ett eller flere spesifikke allergener. Allergenspesifikk IgE kan utløse reaksjoner (type 1 hypersensitivitet), for eksempel høysnue, medikamentreaksjoner eller eksem. Måling av sirkulerende IgE-antistoff brukes for objektiv vurdering av sensibilisering. Generelt er lave IgE-konsentrasjoner assosiert med lav sannsynlighet for kliniske plager. Sannsynligheten for kliniske symptomer øker med økende konsentrasjon av spesifikk IgE.

Diagnosen allergi settes på grunnlag av anamnesen, kliniske undersøkelser, allergitester i blod og ev. prikktester på hud.

Kryssreaksjoner
IgE-antistoff mot allergen er en polyklonal immunrespons. Flere allergener har like eller nesten like epitop, noe som gjør at antistoffene ikke er så spesifikke at de binder seg kun til ett type allergen. Dette kan gi kryssreaksjoner både klinisk og i analysesystemet.

In vitro kryssreaksjoner
Enkelte pasienter har kryssreagerende anti-CCD (Cross-reactive Carbohydrate Determinants) i blodet. Anti-CCD gir ikke kliniske symptom, men vil kunne gi falskt positive svar i en blodprøve. Ved mistanke om anti-CCD hos pasienten kan vi på forespørsel utføre anti-CCD IgE (o214) for å avdekke dette. Ved positiv anti-CCD test er det større sannsynlighet for falske positive utslag på mat fra planteriket, pollen og insekts gift.

Analysemetode
Fluorescensimmunologisk metode (ImmunoCAP), Phadia 1000 (Thermo Fisher Scientific AS)​

Sist oppdatert 10.08.2023