Amylase

P/S-Amylase

Referanseområde

0 – 14 dager         ≤ 11 U/L
2 uker – 3 mnd ≤ 26 U/L
3 – 12 mnd ≤ 58 U/L
1 – 18 år         ≤ 118 U/L
≥18 år         25 - 120 U/L


Indikasjoner

Utredning av akutt abdomen.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 ml serum eller Li-Heparin plasma. Serum kan oppbevares i romtemperatur/kjøleskap i 5 døgn. Ved mistanke om akutt pancreatitt bør første prøve taes tidligst mulig og utviklingen i sykdomsforløpet følges med daglige prøver inntil tilstanden er avklaret.

Tolking

Amylase katalyserer hydrolyse av polysakkarider som stivelse og glykogen. Enzymet produseres i spyttkjertler, pancreas og tynntarmens mucosa. Spyttkjertlene og pancreas bidrar omtrent like mye til den normale amylaseaktivitet i plasma. Halveringstiden for amylase i plasma er ca. 10 timer for pancreasfraksjonen og ca. 15 timer for spyttkjertelfraksjonen. Kun høye verdier har klinisk betydning: Svært høye verdier, ofte over 10 ganger øvre referansegrense, kan sees ved akutt pancreatitt. Moderat høye verdier, 5-10 ganger øvre referansegrense, kan forekomme ved perforert ulcus duodeni, ileus og andre akutte abdominaltilstander. Verdier opp til 5 ganger øvre referansegrense kan sees ved sykdommer i spyttkjertler, f.eks. parotitt og steindannelse, ved kronisk nyresvikt, morfintilførsel (spasme i m. sphincter Oddi) og ved såkalt makroamylasemi (oftest komplekser av amylase og immunglobulin, fører til redusert ekskresjon av amylase). Skyldes økt S-Amylase redusert nyrefunksjon eller makroamylasemi, er U-Amylase normal.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 13.07.2023