APTT (aktivert partiell tromboplastintid)

​P-aPTT (aktivert partiell tromboplastintid)


Referanseområde

22 - 34 sekunder

Indikasjoner

Utredning av blødningstilstander. Kontroll av heparin-behandling.

Prøvetaking/prøvemateriale

1 ml citrat-plasma. (Citratblod sentrifugeres 15 minutter ved 2 500 g). Analyseres innen 2 time ved heparinbehandling, ellers innen 4 timer.

Tolking

Testen er følsom for koagulasjonsfaktorene II, V, VIII, IX, X, XI og XII. Denne testen er mer følsom for faktormangel enn den gamle Cephotesten og ansees som veldig sensitiv for heparin og lupus antikoagulans. Forlenget aPTT sees når faktor VIII eller faktor IX er mindre enn 20% av normalnivå, når fibrinogen er mindre enn 0,3 g/l, og ved heparinbehandling. Høye verdier kan også ses hos mange pasienter med lupus antikoagulant og hos noen med von Willebrands sykdom.

Analysemetode

Optisk clot metode (Siemens Healthineers)

Sist oppdatert 18.04.2024