Bilirubin (Strimmel)

​U-Bilirubin (Strimmel)

Referanseområde

Negativ

Indikasjoner

På grunn av differensiert leverdiagnostikk i serum har påvisning av U-bilirubin ikke lenger betydning.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 ml urin. Holdbar 4 timer i romtemperatur.

Tolking

Positiv test sees ved U-Bilirubin over ca. 9 mol/L, og indikerer at S-Bilirubin, konjugert, er forhøyet (ukonjugert bilirubin er bundet til albumin og blir ikke filtrert ut i urinen).

Sist oppdatert 08.01.2024