CK (Creatin kinase)

​S-CK (Creatin kinase)


Referanseområde


                     Menn        Kvinner
0-13 år         68-293      68-293    U/L
13-18 år       80-354      48-200    U/L
18-50 år       <400          <210       U/L
≥ 50 år          <280          <210       U/L


Indikasjoner

Diagnostikk ved mistanke om akutt myokardinfarkt. Utredning av muskelsykdommer. 

Prøvetaking/prøvemateriale

0.5 ml serum (hemolysefritt). 

Tolking

CK katalyserer reaksjonen: kreatinfosfat + ADP = kreatin + ATP. Kreatinfosfat er den viktigste energireserven i skjelettmuskulatur. I større mengder finnes CK i cellenes cytoplasma i skjelettmuskulatur, myokard og hjerne. CK består av to polypeptidkjeder, som kan være av to typer: M og B. Slik fåes 3 isoenzymer: MM, MB og BB. Isoenzymene er ulikt fordelt i ulike vev: Skjelettmuskulatur har 3-4% MB, resten er MM. Myokard har ca. 20 % MB, resten er MM. Hjerne har 3 % MB, resten er BB. Mer enn 90 % av CK-aktiviteten i plasma kommer fra skjelettmuskulatur, og er MM. Kun høye verdier har klinisk betydning: Ved akutt myokardinfarkt sees økning av S-CK hos halvparten av pasientene etter 4-6 timer, hos nesten alle etter 10 timer, med maksimal verdi etter omkring 24 timer, og normalisering i løpet av 2-3 døgn etter smertedebut. Maksimalverdien er positivt korrelert til størrelse av infarkt og grad av revaskularisering. Ved en rekke andre tilstander kan S-CK være økt: Verdier opp til 100 ganger øvre referansegrense kan sees ved tidlige stadier av tilfeller med Duchenne muskeldystrofi, og ved utbredt muskelskade. Moderat høye verdier, 4-8 ganger øvre referansegrense, kan forekomme ved Duchenne muskeldystrofi i sene stadier, ved aktive myositter og muskelnekroser av mer begrenset omfang, etter kirurgiske inngrep, kraftig muskelarbeide og grand mal anfall. Lett forhøyet verdi, 1.5-3 ganger øvre referansegrense, kan sees ved hypothyreose, ved myopatier i inaktivt stadium, ved progredierende spinal muskelatrofi, hos en del bærere av anlegget for Duchenne muskeldystrofi og etter intramuskulære injeksjoner. Individets normale verdi er korrelert til muskelmasse.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics)

Sist oppdatert 29.03.2021