Ferritin

​P/S-Ferritin


Referanseområde


Alder
                 Menn             Kvinner
0-1 mnd            150-973          150-973   µg/L
1-6 mnd            20-580             20-580     µg/L
6 mnd-15 år     20-101             20-101     µg/L
15-18 år            20-173             20-114     µg/L
18 år               23-431            11-164      µg/L


Indikasjoner

 • Mistanke om jernmangel
 • Terapikontroll ved jernmangel
 • Diagnostikk og kontroll av hemokromatose


Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum eller Li-Heparin plasma.
 

Tolking

Høye verdier:

 • Hereditær og sekundær hemokromatose
 • Levercelleskade
 • Akutte og kroniske inflammasjoner
 • Maligne sykdommer
 • Leukemier
 • Lymfomer
 • Solide tumorer (pankreas-, endometrium-, bronchialkarsinom, neuroblastom, etc.)

Lave verdier:

 • Jernmangelanemi

Ferritin er et intracellulært, jernholdig protein på ca. 450 kDa. Ferritin i serum står i direkte relasjon til kroppens depotjern. 1 µg/L S-ferritin representerer 8-10 mg depotjern. I fravær av inflammasjon og sykdommer i organer med høyt ferritininnhold, korrelerer S-ferritin positivt med størrelsen av kroppens jerndepoter opp til 200 µg/L. Dessuten er S-ferritin et akutt fase protein. Ved vurdering av ferritin-konsentrasjon ved anemi-diagnostikk må i alle fall en inflammatorisk tilstand utelukkes (CRP, senkning).
Høye verdier, opp mot 10 000 µg/L kan sees ved transfusjonshemosiderose og hemokromatose. Lave verdier tyder alltid på jernmangel. Vær oppmersom på at normale verdier ved inflammasjon ikke utelukker jernmangel! S-ferritin synker til utgangsverdi først flere uker etter at inflammasjonen er avsluttet. Normale verdier utelukker heller ikke hemokromatose, der høyt S-ferritin først kan påregnes etter 18-20 års alder. Transferrinmetning er mer sensitiv ved diagnostikk av hemokromatose, idet S-ferritin kan være normal i tidlige stadier. Ved behandling av hemokromatose med phlebotomi bør man prøve å få S-ferritin ned i området <50 µg/L1. Hos pasienter med kroniske betennelsestilstander vil verdier <70 µg/L tyde på jernmangel.
 [1] European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines for HFE Hemochromatosis. Journal of Hepatology 2010.
 

Analysemetode

Cobas c501 og c702 (Roche Diagnostics).  

Sist oppdatert 24.02.2021