HDL-Kolesterol

​S-HDL-Kolesterol


(se Kolesterol-total og LDL-Kolesterol for en samlet vurdering)

Referanseområde

Kvinner:   1,0–2,7   mmol/L
Menn:       0,8–2,1   mmol/L

Indikasjoner

Vurderes sammen med total-kolesterol og LDL-kolesterol. Kontroll av kjent hyperkolesterolemi og pasienter med arteriosklerotisk hjerte-/kar sykdom.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Prøve bør ikke tas ved pågående akutt sykdom, fordi kolesterol da kan være lavere enn vanlig, se nedenfor.

Tolking

Optimal HDL-kolesterol konsentrasjon etter europeiske ESC/EAS retningslinjer (2019) mtp. risiko for hjerte- og karsykdommer er >1,0 mmol/L for menn og >1,2 mmol/L for kvinner (≥18 år).

Risikoen for arteriosklerotisk hjertesykdom øker ved lav HDL og minsker i noen grad ved høy HDL. Ratio mellom total-kolesterol eller LDL-kolesterol og HDL-kolesterol er viktigst. Ratio total-kolesterol/HDL-kolesterol bør være så lavt som mulig, helst under 3. HDL-kolesterol er et mål for konsentrasjonen av HDL-partikler (High Density Lipoproteins). Disse er relativt små tunge partikler som inneholder ca. 50% protein, 30% fosfolipid, 3% triglycerider og 17% kolesterol. Det karakteristiske proteinet er apolipoprotein A-1.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics)

 

Sist oppdatert 05.03.2021