LDL-Kolesterol

​S-LDL-Kolesterol


(se S-Kolesterol-total for en samlet vurdering)
 

Referanseområde

Referanseområdet har liten praktisk interesse. (Se praktiske råd under tolking)

Indikasjoner

Vurdering av risiko for arteriosklerotisk hjerte-/kar sykdom. Kontroll av kjent hyperkolesterolemi. Kontroll av pasienter med arteriosklerotisk hjerte-/kar sykdom.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. Prøve bør ikke taes ved pågående akutt sykdom, fordi S-Kolesterol da kan være lavere enn vanlig, se nedenfor.

Tolking

Svaret må vurderes ut fra det samlede ”kolesterolbilde”. Svarene må også  sammenholdes med andre laboratorie- og kliniske faktorer.
 
Veiledende behandlingsmål for LDL-kolestrol etter europeiske ESC/EAS retningslinjer (2019):

​Risiko ​Anbefalt LDL-kolesterol nivå
​Veldig høy risiko ved primær
og sekundær forebygging
​LDL < 1,4 mmol/L og ≥50 % reduksjon av LDL fra utgangsverdi#
​Høy risiko ​LDL < 1,8 mmol/L og ≥50 % reduksjon av LDL fra utgangsverdi#
​Moderat risiko ​LDL < 2,6 mmol/L
​Lav risiko ​LDL < 3,0 mmol/L

#​ ​ Begrepet «utgangsverdi» er relatert til LDL-konsentrasjon til en person som ikke bruker LDL-senkende medikamenter
Lit.: ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020;41:111-188.

LDL-Kolesterol er et mål for konsetrasjonen av LDL-partikler. LDL er sluttproduktet etter nedbrytingen av de triglyseridrike VLDL-partiklene. LDL-partiklene inneholder 25% protein, 25% fosfolipid, 10% triglycerid og 45 % kolesterol. Apolipoprotein B-100 er det typiske innpakkingsprotein. LDL-partiklene taes opp av mange typer celler via reseptorer på disse. De tas opp i leveren bl.a for dannelse av gallesyrer, i binyrer, og ovarier og testikler for dannelse av steroidhormoner. LDL-partiklene taes også opp av makrofager som finnes i karveggene. Dette kan føre til arteriosklerose. LDL er en viktig og uavhengig faktor i dannelse av arteriosklerose. Vi bestemmer LDL-kolesterol ved direkte måling.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021