Kalium

​S-Kalium


Referanseområde

3,5 – 5,1 mmol/L                

Indikasjoner

Rutineprøve ved alle typer av vann/elektrolytt- og syre/ base-forstyrrelser.

Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL hemolysefritt serum, som må være skilt fra erytrocyttene innen 2 timer etter Prøvetaking/prøvemateriale: For kraftig stase og bruk av «muskelpumpe» under prøvetaking, vil gi falskt for høye verdier. Hos nyfødte kan det være meget vanskelig å unngå hemolyse, det må opplyses om slikt i svaret.

Tolking

Den elektrofysiologiske betydning av forstyrrelser i S-Kalium kan vurderes med EKG-monitorering. Fordeling av kalium mellom intra-cellulært og ekstracellulært rom er påvirkelig av syre/base-status, insulin- og katekolaminaktivitet. S-Kalium bør alltid vurderes i lys av pasientens syre/base-status. Ved alkalose er S-Kalium lavere enn normalt, og ved acidose høyere enn normalt. Normalt S-Kalium ved acidose taler for kalium-mangel. Forutsatt normal fordeling av kalium mellom intracellulært og ekstracellulært rom, kan man grovt regne at en reduksjon av S-Kalium fra 4.0 mmol/L til 3.0 mmol/L svarer til kaliummangel på 200-400 mmol. Tilsvarende vil en økning av S-Kalium fra 4.0 mmol/L til 5.0 mmol/L svare til en retensjon av 100-200 mmol kalium. Dette gjelder kun for voksne. Hyperkalemi kan skyldes  A. Kalium overskudd: For hurtig intravenøs tilførsel. Nedsatt utskillelse i nyrene: alle typer oligurisk nyresvikt, ved hyperkalemisk type I renal tubulær acidose og ved mb. Addison. B. Forskyvning fra intracellulært til ekstracellulært rom: Nedsatt insulinaktivitet. Økt tap fra cellene, som ved større nekroser, acidoser, generell hypoksi, uttalt hypo- og hypertermi, intravasal hemolyse, digitalisforgiftning.  Hypokalemi kan skyldes: A. Kaliummangel: Redusert tilførsel (sjelden). Økt tap fra gastrointestinaltractus, som ved oppkastninger og diare. Økt utskillelse i nyrene, som ved diuretikabruk, metabolske alkaloser, metabolske og respiratoriske acidoser, og ved en rekke tilstander med økt mineralokortikoid aktivitet. B. Forskyvning fra ekstracellulært til intracellulært rom: Ved metabolske alkaloser og ved korreksjon av acidoser, f.eks. under insulinbehandling av diabetisk ketoacidose. Sterkt forhøyet antall trombocytter kan gi falsk forhøyet S-Kalium- måling. Kalium blir normal i heparinplasma.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics).

Sist oppdatert 05.03.2021