Klorid (U-Klorid)

​U-Klorid


Referanseområde

Se under Tolking:

Indikasjoner

Utredning av metabolske alkaloser. Utredning av meta-
bolske acidoser med normalt anion gap.

Prøvetaking/prøvemateriale

5 mL urin. 

Tolking

Ved metabolske alkaloser vil U-Klorid <15 mmol/L tale for hypovolemi og hypokloridemi, og antyde oppkast eller diuretikabruk som mest sannsynlige årsak til alkalose. U-Klorid >20 mmol/L vil antyde f.eks. økt mineralokortikoid aktivitet eller alkalitilførsel som årsak til alkalose. Ved metabolske acidoser med normalt anion gap kan utregning av urin anion gap (UAG) være til hjelp: UAG = U-Natrium + U-Kalium – U-Klorid = konsentrasjon av umålte anioner – konsentrasjon av umålte kationer. Til vanlig vil UAG være nær null. Ved metabolske acidoser øker utskillelsen av NH4+ i urinen markant hvis nyrefunksjonen er intakt, og UGA blir negativ, med verdier i området -20 til -50 meq/L. Dette vil skje dersom acidosen skyldes bikarbonattap pga. diare, men skjer ikke hvis årsaken er renal tubulær acidose, som typisk viser positiv UAG.

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics). 

Sist oppdatert 05.03.2021