Non-HDL-Kolesterol

​S-non-HDL-Kolesterol

​(se kolesterol-total og LDL-kolesterol for en samlet vurdering)
 

Referanseområde

Ikke aktuelt
 

​Indikasjoner

Risikovurdering av aterosklerotisk kardiovaskulær sykdom
Sekundær behandlingsmål ved lipidsenkende terapi
 

​Prøvetaking/prøvemateriale

0,5 mL serum. 
 

Tolking

Non-HDL-kolesterol har fått økt oppmerksomhet ved oppfølging av pasienter med metabolsk forårsaket dyslipidemi. Pasienter med f.eks. diabetes mellitus og metabolsk syndrom har ofte økt triglycerid-, lav HDL-kolesterol- og relativ normal LDL-kolesterol konsentrasjon. Likevel har disse pasientene ofte sterk aterogene VLDL- og IDL- (intermediate density) lipoproteiner, og små, tette aterogene LDL-partikler. Ved å kun ta hensyn til LDL-kolesterol underestimeres den aterogene risikoen. 
Hos pasienter med diabetes mellitus eller høye triglycerider og hos pasienter med svært lav LDL-kolesterol anbefales derfor å ta hensyn til non-HDL-kolesterol ved vurdering av kardiovaskulær risiko.
Non-HDl-kolesterol beregnes som differanse mellom total kolesterol og HDL-kolesterol. Ved betydelig hypertriglyceridemi er non-HDL-kolesterol derfor bedre egnet for risikovurdering enn LDL-kolesterol.
Nye europeiske retningslinjer for behandling av dyslipidemier anbefaler non-HDL-kolesterol som sekundær behandlingsmål ved lipidsenkende terapi. Hos pasienter med triglycerid-konsentrasjoner >2,0 mmol/L anbefales å ta hensyn til non-HDL-kolesterol ved vurdering og planlegging av behandling.
Veiledende behandlingsmål for non-HDL-kolesterol etter europeiske ESC/EAS retningslinjer (2019):
Risiko​ Anbefalt non-HDL-kolesterol nivå
​​Svært høy kardiovaskulær risiko  ​< 2,2 mmol/L
​Høy kardiovaskulær risiko ​ < 2,6 mmol/L
​Moderat kardiovaskulær risiko ​ < 3,4 mmol/L

Lit: ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J 2020;41:111-188.

 

Analysemetode

Cobas c702 og c501 (Roche Diagnostics)
Sist oppdatert 27.10.2022