Blodbanken Kristiansund

Blodbanken i Kristiansund har om lag 1700 tappingar i året, fordelt på 900 aktive blodgivarar. Vi treng 150 nye blodgivarar årleg.

Blodgiving er frivillig og ein får inga betaling men ei lita gåve som takk for hjelpa.

Ønsker du å bli blodgivar?
Registrer deg via GiBlod.no eller ring blodbanken.

Etter at du har meldt deg som blodgivar få du ei timeinnkalling på blodbanken. Der tek dei blodprøvar av deg og går igjennom eit spørreskjema som du må fyllast ut. Det er først når du blir godkjend som blodgivar at du får time til blodgiving.

Velkomen til blodbanken (pdf)

For å bli blodgivar må du registrere deg i eit dataregister til Blodbanken.

Dette er nødvendig av ulike årsaker:

 • Vi må ha mogelegheit til å kome i kontakt med deg som blodgivar.
 • Vi må kunne dokumentere at gjeldande regelverk er fulgt.
 • Vi må ha oversikt over den enkelte givars tappehistorikk.
 • Vi treng å lagre ein del opplysningar om blodtyper etc. for å kunne velje riktig blod til den enkelte pasient.
 • Vi er pålagde å alltid å vite kva for blodgivar som har gitt blod til bestemte blodprodukt.


Opplysningane som blir lagra er i hovudsak

 • Namn, personnummer, adresse, telefonnummer, epostadresse, registrering av kvar tapping, blodtypeundersøkingar, prøveresultat og informasjon om korleis kvar tapping har forløpt.
 • Det er også eit tekstfelt som blir brukt til administrativ informasjon om timeavtalar. Dette kan også bli brukt til å notere at ein person er godkjent som blodgivar etter vurdering av lege, når det er nødvendig.

Som blodgivar har du krav på å få vite kva som er registrert om deg, og du kan krevje retting dersom feil informasjon er registrert.


Nye personvernreglar i 2018

Rutinane våre for lagring av personopplysningar er i tråd med det nye GDPR-lovverket.

Seksjonsleiar Marit Sivertsen
marit.sivertsen@helse-mr.no

Fagbioingeniør Randi Tømmervåg
randi.tommervag@helse-mr.no

Blodbanken i Kristiansund treng fleire blodgivarar

Meld deg som blodgivar i dag og bidra til å redde liv!

Sjå korleis du kan bli blodgivar
Gi blod

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Postadresse

Kristiansund sjukehus
Herman Døhlens vei 1
6508 Kristiansund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Blodbanken finn du i 2. etasje (plan 1). Bruk hovudinngangen til sjukehuset.

Merk at det er avsett eigne parkeringsplassar til deg som er blodgivar. Du treng ikkje å betale for parkeringa, men husk å registrere bilnummeret ditt før tapping på blodbanken. 

 

Adresse

Opningstider for tapping (kveldstapping etter avtale)
 • I dag 08:00 - 14:00
 • Måndag 08:00 - 14:00
 • Tysdag 08:00 - 14:00
 • Onsdag 08:00 - 14:00
 • Torsdag 08:00 - 14:00
 • Fredag 08:00 - 14:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund

Kurs og møter