Blodbanken Molde

Blodbanken i Molde utfører totalt ca 2300 tappingar i året. Vi har om lag 1300 aktive blodgivarar og treng å rekruttere 200 nye blodgivarar per år.

Å gi blod er frivillig. Den som gir blod får ingen betaling, men ei lita gave som takk for hjelpa.

Ønsker du å bli blodgivar? Registrer deg via GiBlod.no

Velkomen til blodbanken (pdf)

For å bli blodgivar må du registrere deg i eit dataregister til Blodbanken. Dette er nødvendig av ulike årsaker:

 • Vi må ha mogelegheit til å kome i kontakt med deg som blodgivar.
 • Vi må kunne dokumentere at gjeldande regelverk er fulgt.
 • Vi må ha oversikt over den enkelte givars tappehistorikk.
 • Vi treng å lagre ein del opplysningar om blodtyper etc. for å kunne velje riktig blod til den enkelte pasient.
 • Vi er pålagde å alltid å vite kva for blodgivar som har gitt blod til bestemte blodprodukt.

 

Opplysningane som blir lagra er i hovudsak

 • Namn, personnummer, adresse, telefonnummer, epostadresse, registrering av kvar tapping, blodtypeundersøkingar, prøveresultat og informasjon om korleis kvar tapping har forløpt.
 • Det er også eit tekstfelt som blir brukt til administrativ informasjon om timeavtalar. Dette kan også bli brukt til å notere at ein person er godkjent som blodgivar etter vurdering av lege, når det er nødvendig.


Som blodgivar har du krav på å få vite kva som er registrert om deg, og du kan krevje retting dersom feil informasjon er registrert.

Nye personvernreglar i 2018

Rutinane våre for lagring av personopplysningar er i tråd med det nye GDPR-lovverket.

Kontakt

Telefon

 • Måndag 08:00 - 15:00
 • Tysdag 08:00 - 15:00
 • Onsdag 08:00 - 15:00
 • Torsdag 08:00 - 15:00
 • Fredag 08:00 - 15:00
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Blodbanken har eigen inngang på oppsida av sykehuset ved dei grå brakkene.

Merk at det er avsett eigne parkeringsplassar til deg som er blodgivar. Du treng ikkje å betale for parkeringa, men husk å registrere bilnummeret ditt før tapping på blodbanken. 

Adresse

Opningstider for tapping (langope ein torsdag i månaden, kl. 10:00 til 17:00, etter avtale)
 • I dag 07:30 - 14:30
 • Måndag 07:30 - 14:30
 • Tysdag 07:30 - 14:30
 • Onsdag STENGT
 • Torsdag 07:30 - 14:30
 • Fredag STENGT
 • Laurdag STENGT
 • Søndag STENGT
Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde

Kurs og møter