En gruppe mennesker i et rom

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering

Klinikk for kreftbehandling og rehabilitering gir eit tilbod til pasientar innanfor kreftbehandling, rehabilitering og revmatologi for heile Møre og Romsdal, i tillegg til hud og kliniske støttefunksjonar på Sunnmøre.

Klinikksjef  

Siri BeateTalseth-Frilund

Aure rehabiliteringssenter

Seksjonsleiar: Marit Gyldenskog

Revmatologi og hud

Seksjonsleiar: Ida Grøtta Barstad

 • Revmatologisk poliklinikk og fagleg ansvar for revmatologisk sengepost
 • Hud poliklinikk

Fysikalsk medisin og rehabilitering

Seksjonsleiar: Hanne Elde

 • Fysikalsk medisin og rehabilitering sengepost, Ålesund sjukehus
 • Fysikalsk medisin og nevropsykologi poliklinikk Ålesund

Kliniske støttefunksjonar

Seksjonsleiar: Bente Marit Borhaug

 • Fysioterapi og ergoterapi
 • Preste- og samtaletenesta

Sengepost, kreftbehandling og palliasjon Ålesund

Seksjonsleiar: Liv Bodil Ipsen

 • Sengepost for kreft og blodsjukdommar
 • Kreftpoliklinikken Ålesund
 • Palliativt team Ålesund
 • Pusterommet Ålesund

Kreftbehandling og palliasjon Nordmøre og Romsdal

Seksjonsleiar: Ragnhild Bjerkås

 • Kreftpoliklinikken Molde
 • Palliativt team Molde
 • Kreftpoliklinikken Kristiansund
 • Palliativt team Kristiansund
 • Pusterommet Kristiansund

Kreftbehandling og palliasjon Volda

Seksjonsleiar: Janne Håskjold

 • Kreftpoliklikken Volda
 • Palliativt team Volda

Stråleterapi

Seksjonsleiar: Nils Eivind Skottner

Legar onkologi

Seksjonsleiar: Nils Eivind Skottner

Åse hotell

Seksjonsleiar: Julianne Reitan Hagerup

 

Slik finn du fram

På oppsida av Aure rehabiliteringssenter med sjøutsikt.

Aure rehabiliteringssenter

Aure rehabiliteringssenter

Bergsvegen 38, 6690 Aure

Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund

Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde

En stor bygning med et tre foran seg

Volda sjukehus

Kløvertunvegen 1

Blomar i forgrunn av Ålesund sjukehus

Ålesund sjukehus

Åsehaugen 5

Pakkeforløp heim for pasientar med kreft

Alle pasientar som får ein kreftdiagnose, blir inkluderte i Pakkeforløp heim for pasientar med kreft.
Les meir på helsenorge.no
Lege og pasient

Vi satsar på digital poliklinikk

Aure rehabiliteringssenter har eit stort digitalt tilbod til pasientane. Vi har oppfølging med videokonsultasjonar og moglegheit for deltaking og ulike digitale grupper via JOIN-Norsk helsenett (NHN).
Les meir om tilbodet
En person som sitter ved et skrivebord med en datamaskin

Kreftforeningen opnar Vardesenter i Ålesund 2023

Helse Møre og Romsdal og Kreftforeningen samarbeider om eit meistringssenter og ein møteplass for kreftpasientar.
Les meir på Kreftforeningen.no
Skisse Vardesenteret