Forskning og utvikling i Klinikk for Prehospitale tenester

Her finner du forskning, analyser og utredningar med fokus på ambulansetenesa i Midt-Norge. For anna relevant fagstoff, ta ein kikk på dei ulike faglege portalene som er lista under lenker.

​Bakkelunk, Karin E.; Sundland, Erlend; Moen, Siv; Vangberg, Gunnar; Mellesmo, Sindre; Klepstad, Pål, Publisert i European Journal of Emergency Medicine, 12. Dec. 2012: Undertreatment of pain in the prehospital setting: a comparison between trauma patients and patients with chest pain.

 

Momyr, M. og Kindt, Petter G., hovudoppgave medisin, NTNU, 2011: Akuttmedisinske hendelser utenfor sykehus - En prehospital tjeneste i endring.

Sist oppdatert 08.03.2016