Gynekologisk dagbehandling Kristiansund

Vi utfører diagnostikk, behandling og pleie av pasientar med gynekologiske tilstandar. For enkelte pasientar kan det vere aktuelt å bli innlagt i sjukehus. Desse pasientane blir for tida tilvist til Molde sjukehus.

Vi tek imot pasientar til planlagt behandling. Ved planlagt innlegging får du informasjon i innkallingsbrevet om kor du skal møte. Som pasient har du rett til informasjon om sjukdomen din, resultat av undersøkingar og plan for vidare behandling og oppfølging. Kirurgiske inngrep blir vurdert i samråd med deg og eventuelt dine pårørande.

Kontakt

Telefon

Sentralbordet

Slik finn du fram

Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund