Nevrologisk poliklinikk Molde

Nevrologisk poliklinikk er vanlegvis første kontakt for nytilviste pasientar. Nokre blir berre tilvist til laboratorieundersøkingar, medan andre blir tilvist til legeundersøkingar.

Mange nevrologiske sjukdommar er av kronisk karakter og kan kreve langvarig oppfølging både i poliklinikk og sengepost. I oppfølginga av desse pasientane er ansvaret fordelt mellom lege og sjukepleiar, avhengig av sjukdommens karakter og individuelle behov.

Kontakt

Behov for å endre timen din?

HelsaMi
Send oss ei melding via HelsaMi. Logg på helsami.no eller last ned HelsaMi-appen og finn timen din der.

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Poliklinikken er lokalisert både i 5. etasje ved Molde sjukehus og i underetasjen ved det gamle sjukehotellet, adresse Bjørnstjerne Bjørnsonsvei 45-47.

Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde

Kurs og møter

  • Parkinson kurs2 - Molde - hybrid
    For personar som har Parkinson og deira pårørande og som opplev at sjukdommen set preg på livet.
    Parkinson kurs2 - Molde - hybrid
    Dato kjem