God dialog rundt pasient- og pårørandeopplæring

Førre veke inviterte Lærings- og meistringssenteret i HMR brukerutvalet og ulike brukar- og pasientorganisasjonar i fylket til dialogkafé i Ålesund. Møte resulterte i gode samtalar der fleire ulike tema vart drøfta.

Publisert 14.02.2023
Sist oppdatert 15.02.2023
Frå dialogkafe i Ålesund
God dialog under møte med ulike brukarorganisasjonar, representantar frå brukarutvalet og LMS

​Brukarmedverknad er eit kjerneomgrep innan læring og meistring, og samarbeid mellom Lærings- og mestringssenteret (LMS), pasientorganisasjonane og brukarutval er viktig i arbeidet med kurs- og gruppeopplæring for pasientar og pårørande. 

Under dialogkaféen i Velferdssalen ved Ålesund sjukehus 7. februar, diskuterte dei godt over 20 oppmøtte, fleire ulike tema innanfor betring av pasient- og pårørandeopplæring og korleis dra nytte av kvarandre. Der tema som behov og kvalitet, pårørande, teknologi, marknadsføring og samhandling var eit fokus.  
 
Etter positive tilbakemeldingar ynskjer Lærings- og meistringssenteret å fortsette å arrangere slike møtepunkt mellom brukarorganisasjonar og LMS halvårlig, neste gong er tenkt i Kristiansund 5. september 2023. 

Ta kontakt med ein av oss ved Lærings- og meistringssenteret om du har idear eller lurer på noko. Du finn kontaktinformasjon nedst på sida. 

Kafe

Frå dialogkafé mellom brukarorganisasjonar og LMS, februar 2023

Oversikt over ulike kurs og gruppetilbod for pasientar og pårørande i HMR

Lærings- og meistringssenteret i Helse Møre og Romsdal

Lærings- og meistringssenteret (LMS) jobbar for at pasientar, brukarar og pårørande skal få informasjon, kunnskap og hjelp til å handtere og meistre langvarig sjukdom og endringar i helsa si.
Kontakt oss
LMS+ROPP for web 2022.jpg