Behandling

Epilepsioppfølging - digital eigenregistrering

Pasientar som får oppfølging for epilepsi i nevrologisk poliklinikk i Molde har moglegheit til å registrere informasjon om eige sjukdomsforløp ved innlogging på ein digital nettportal.
Ved nevrologisk avdeling i Molde tilbyr vi oppfølging med regelmessige kontrollar på poliklinikken for alle som har epilepsi. Vanlegvis har vi tilbode slike kontrollar ca ein gang i året. For nokon blir det for sjeldan, for mange opplevast mange slike kontrollar unødvendige fordi alt er i orden.

Nevrologisk avdeling i Molde tilbyr derfor no digital brukarstyrt oppfølging av epilepsi som eit alternativ til ordinær poliklinisk oppfølging. Dette gir deg som pasient moglegheit til å vere med på å styre når og korleis oppfølging av epilepsien din skal skje. Oppfølginga blir tettare og til rett tid, men du treng nødvendigvis ikkje å møte opp til poliklinisk time kvar gang. 


Før

Du får tilbod om oppfølging ved hjelp av digital eigenregistrering når du har ordinær time på poliklinikken til sjukehuset. Dersom du ikkje har fått eit slikt tilbod, men likevel er interessert i denne typen oppfølging, ta kontakt med nevrologisk ekspedisjon Molde sjukehus på tlf 71 12 04 87.

Dette er ikkje ei løysing for umiddelbar hjelp. Kontakt legevakt eller ring 113 viss det hastar.

Under finn du ein nyttig informasjonsfilm om oppfølginga. Vi anbefaler at du ser denne før du loggar deg inn for å gjennomføre eigenregistrering for første gang.

 


Under

  1. Du får SMS med lenke til innloggingssiden når det er tid for eigenregistrering. Du kan logge inn i nettportalen frå smarttelefon, nettbrett eller PC. Innlogging skjer via ID-Porten med elektronisk ID (BankID). Rapporten blir fylt ut på ein sikker nettportal, levert av underleverandøren til sjukehuset, CheckWare
  2. Når du har logga inn får du eit digitalt spørreskjema med 40 spørsmål rundt livskvalitet, anfall og behandling. Dette skal du fylle ut ein gang kvar 4. månad
  3. Epilepsisjukepleiar går gjennom svara dine, og ut frå desse blir du ved behov kontakta per telefon for utfyllande vurdering eller du blir sett opp til legetime. Dersom det ut frå svara ikkje kjem fram forhold som krev vidare vurdering, høyrer du ikkje noko frå oss før du får nytt skjema fire månader seinare. Då oppfattar vi at tilstanden din er stabil og tilfredsstillande.
  4. Ved behov kan du kontakte oss direkte gjennom innlogging på di side òg utanom dei kvartalsvise skjemaa

Etter

Du står fritt til å avbryte den digitale oppfølginga og gå tilbake til ordinær oppfølging i nevrologisk poliklinikk når du måtte ønske det. Ta kontakt med oss dersom du ikkje lenger ønsker tilbodet om digital eigenregistrering.   

Kontakt

Molde sjukehus Nevrologisk poliklinikk Molde

Kontakt Nevrologisk poliklinikk Molde

Oppmøtestad

Poliklinikken er lokalisert både i 5. etasje ved Molde sjukehus og i underetasjen ved det gamle sjukehotellet, adresse Bjørnstjerne Bjørnsonsvei 45-47.

Molde sjukehus med en plen foran seg

Molde sjukehus

Parkveien 84

6407 Molde