Pasientkurs

Autisme /Asperger syndrom - ungdom - Kristiansund

Opplæring for ungdom 13-18 år (fra 8. klasse) med autismespektervanskar /Asperger syndrom som ønsker kunnskap og forståing om seg sjølv og sin diagnose.

Tid og stad

Når

Kurset går ca. to gongar årleg over fire samlingar.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

BUP Kristiansund

Ønsker du å delta på opplæringen så ta kontakt med din fastlege for tilvising til kurset. Tilvising sendes til BUP Kristiansund. Merkes med kursets navn: «Opplæring for barn/ungdom med autismespektervansker»

Er du til behandling i spesialisthelsetjenesta ved Klinikk for kvinner, barn og ungdom, trenger du ikke tilvising

Kvifor delta 

Med kurset ønsker vi at du som ungdom skal få auka kunnskap om kva autisme/asperger syndrom er. Vi ønsker å skape auka forståing og meistring både i heimen og i skolekvardagen. 

Innhald

«Å lære om seg sjølv og sin diagnose»

  •  Bli kjent med kvarandre 
  • Korleis er vi like og alle er forskjellige? 
  • Meg som person og mine kjensler. Kva liker eg å gjere, kva er mine interesser? 
  • Funksjonshemming. Kva er Asperger syndrom/autisme? 
  • Kva er eg god på og kva treng eg hjelp/støtte til? 
  • På korleis måte er hjernen til ein med Asperger/autisme ulik frå andre, og kva er bra med det og kva kan vere vanskelig 
  • I tillegg kan du ta opp tema du ønsker

Praktiske opplysningar

3 - 4 kursdagar.

Vi brukar å invitere søsken og besteforeldre nokre gongar.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Ingen egenandel, kurset er gratis.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Støtteordninger for familier i barne- og ungdomspsykiatrien - St. Olavs hospital (stolav.no)

Autismeforeningen i Norge, Møre og Romsdal fylkeslag

Kontakt

Relevante behandlingar