Pasientkurs

Hjerneslag - Molde

Kurs for slagramma og dine pårørande

Tid og stad

Når

Årleg kurstilbod

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Norsk forening for slagrammede og Lærings og meistringssenteret, Helse Møre og Romsdal

Du blir automatisk påmeldt når lege sender ei tilvising merka «slagkurs».
Tilvisinga sendes elektronisk til Nevrologisk avdeling, Molde sjukehus. Gi beskjed  dersom pårørande ynskjer å delta, pårørande treng ikkje tilvising.

Kvifor delta

Med kurset ynskjer vi at du og dine pårørande skal få økt kunnskap om hjerneslag, korleis førebygge nye hjerneslag og skape økt trygghet, forståelse og mestring i det å å ha opplevd eit hjerneslag.

Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same sjukdom og utveksle erfaringar.

Vi oppmodar pårørande til å delta på opplæringa.

Innhald

  • Ein brukars erfaringar
  • Kosthald
  • Kva skjer ved eit hjerneslag
  • Dei skjulte vanskane
  • Tilbod til slagsrammede
  • Rettigheiter
  • Medikamentar
  • Fysisk aktivitet
  • "Det psykiske bildet"
  • Det å vere pårørande

Praktiske opplysningar

Bevertning: kr. 130,- pr. person pr. dag, faktura sendes i etterkant av kurset. Kaffe, te og frukt er inkludert.

Gi beskjed om du ikkje ynskjer bevertning.
Vennligst oppgi om du har spesielle behov vi skal ta omsyn til.

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Norsk forening for slagrammede

Kontakt

Relevante behandlingar