Pasientkurs

Kroppsorientert gruppe - Volda

Ope for pasientar som nyttar psykiatrisk poliklinikk. Pasientar i alle aldrar som har motivasjon for og evner/tåler å kjenne etter i kroppen.

Tid og stad

Når

Årleg kurstilkbod, klinikken vurderer fortløpande oppstart.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kvar

Volda sjukehus
DPS Volda

Gruppetilbodet er for personar som allereie er i behandling i klinikken.

Kvifor delta på kurs

Innhald

Kurset passar for mange utan for stor symptombelastning.
Ikkje for pasientar med psykose, dissosiasjon, rus, suicidale.

Hentar øvelsar frå ulike terapiretningar/ teknikkar:

  • mindfullness, visualisering, oppmerksomheitstrening mm.
  • Avspenning m.m.

Praktiske opplysningar

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.
Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Kontakt