Pasientkurs

Psykisk utviklingshemming - foreldre - Kristiansund

Kurs for foreldre/føresette til barn og unge som nyleg har fått diagnosen.

Tid og stad

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Ønsker du/dykk å delta på opplæringa, ta kontakt med barnets fastlege for tilvising. Tilvising sendast elektronisk til Habilitering barn og ungdom Kristiansund.

Er familien i behandling ved aktuell avdeling, treng du ikkje ny tilvising

Kvifor delta på kurs

Kurs for foreldre/føresette til barn og unge som nyleg har fått diagnosen. 

Innhald

Ta kontakt med avdelinga for innhald i gruppeopplæringa.

Praktiske opplysningar

 

Rettar, eigendel og opplæringspengar

Ingen eigenandel

Du kan søke om opplæringspengar dersom du er yrkesaktiv og har omsorg for eit barn med langvarig sjukdom eller funksjonshemming. Opplæringspengar reknast på same måte som sjukepengar, og skal erstatte tap av arbeidsinntekt ved fråver frå arbeid for å vere med under opplæringa.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

Nyttige nettsider

Kontakt