Habilitering barn og ungdom Kristiansund

Habilitering av barn og unge ved Kristiansund sjukehus er eit av Helse Møre og Romsdal HF sine to habiliteringstilbod for personar mellom 0 - 18 år. Habilitering er målretta arbeid for å byggje opp og støtte funksjonar, samspel, livskvalitet og deltaking hos barn som er født med funksjonshemming eller som blir funksjonshemma før fylte 18 år. Også andre barn og unge med behov for tverrfagleg habiliteringsteneste kan få tilbod hos oss.

Habiliteringsarbeid er basert på at fleire fagpersonar arbeider saman. I tenesta arbeider ergoterapeut, fysioterapeut, lege, pedagog, psykolog, sjukepleiar, vernepleiar og sosionom. Alle som er i kontakt med oss får ein eigen kontaktperson/koordinator ved tenesta.

Dette er dei tre viktigaste arbeidsområda for tenesta:

  • Utgreiing og diagnostisering av barn og ungdom i aldersgruppa 0 - 18 år for aktuelle problemstillingar.
  • Rettleiing og råd til tiltak rundt barnet/ungdomen.
  • Kurs/opplæring for foreldre og fagpersonar i kommunane.

 

Informasjonshefte om Down syndrom.

 

 

Kontakt

Telefon

Måndag - fredag kl 08:00 - 15:30

Postadresse

Helse Møre og Romsdal HF Postboks 1600 6026 Ålesund

Slik finn du fram

Oppmøtestad

Habilitering barn og ungdom finn du i Sykehusgata 2, eit eige bygg, saman med BUP, like ved Kristiansund sjukehus.
Hovudinngangen ved Kristiansund sjukehus

Kristiansund sjukehus

Herman Døhlens vei 1

6508 Kristiansund

Praktisk informasjon

Må du avbestille eller endre time, så ber vi deg ta kontakt med vår ekspedisjon. Det er viktig at ringer så snart som råd og seinast innan 24 timar før avtalt time. Unytta timar som ikkje blir varsla vil bli fakturt. Ekspedisjonstida er frå måndag til fredag, kl 08.00 – 15.30.

Kurs og møter