Pasientkurs

Speleavhengighet - Molde

Psykoedukativ gruppe for pasientar med diagnosa patologisk speleliding. Kontinuerlig tilbod. Tar jevnleg inn nye pasientar i gruppa.

Tid og stad

Når

Kontinuerlig tilbod (torsdagar). Tar jevnleg inn nye pasientar i gruppa.

Type arrangement

Gruppeopplæring

Arrangør

Kvar

Strandgata 1, Molde
Poliklinikken er i 2.etasje, inngang på vestsida av bygget.

Ynskjer du å delta i opplæringa/gruppa, kontakt fastlegen din for tilvising.

Tilvising sendes elektronisk til «henvisninger og søknader Tverrfaglig spesialisert rusbehandling i Ålesund».

Kvifor delta på kurs

Med kurset ynskjer vi at du skal få økt kunnskap om kva speleavhengigheit er, førebyggja forverring, hindre tilbakefall og skape økt tryggleik, forståing og meistring i det å leve med denne problematikken. Vi ynskjer også at du skal få møte andre med same utfordringar og utveksle erfaringar.

Innhald

Diverse tema tas opp i gruppa, bl.a.:

  • Psykisk helse
  • Ulike fasar i avhengigheita
  • Hjernens betydning
  • Endringsprosessen
  • Kognitive feilslutningar
  • Sjølvkjensle
  • Tilbakefall
  • Pårøranes situasjon
  • Økonomi og gjeld

Praktiske opplysningar

Lenke til informasjon om Rusbehandling TSB poliklinikk Molde

Rettar og eigenandel

Pasientar har rett til fri for å delta på pasientopplæring. Rettar ved reise og opphald gjeld som ved andre polikliniske timar på sjukehuset.

Du må betale eigenandel som ved ein vanleg poliklinisk konsultasjon. Dette går inn i frikortgrunnlaget, ingen eigenandel for deg som har frikort. Faktura sendes etter kurset.

Lenke til utfyllande informasjon om eigenandel og andre rettar finn du her

 

Nyttige nettsider

Spillavhengighet Norge

Kontakt

Relevante behandlingar