test

Årsmelding 2021 forsking, innovasjon, utdanning og kompetanse

Seksjon for utdanning og kompetanse og Seksjon for forsking og innovasjon presenterer nokre høgdepunkt frå sine felt i 2021.

​​

Fem av tolv prosjekt frå HMR fekk regionale forskingsmidlar

3.november 2021 var det møte i Samarbeidsorganet, og økonomisk støtte til forsking var ein av sakene. HMR hadde 12 søknadar og heile 5 av prosjekta fekk finansiering – i knivskarp konkurranse med St. Olav, HNT og universitets- og høgskulesektoren
Les meir om prosjekta her
Tildelinger samarbeidsorganet 2021

Glimt frå 2021

  Norske studiar kan endre leddgiktsbehandling

  Revmatologisk avdeling i Ålesund har i over 10 år bidrege i fleire store multisenterstudiar, og har på denne måten gitt sine pasientar moglegheita til å ta i bruk nye behandlingsmetodar. I mai 2021 fekk to av studiane, Arctic Rewind og Nor-Drum, sine resultat publisert i det svært anerkjente tidsskriftet JAMA.
  Les meir om studiane
  Studieteamet: Hallvard Fremstad, Maud-Kristine Aga Ljoså og Hanne Ødegård.

  FORSKING OG INNOVASJON

  I Helse Møre og Romsdal er det  eit aktivt forskarmiljø. Forsking og innovasjon skal bidra til ny kunnskap om helse og sjukdom, og auke kvaliteten på behandlinga pasienten får.
  Les meir og kontakt seksjon for forsking og utdanning


   

  UTDANNING AV HELSEPERSONELL 

  Helsepersonell si utdanning og kompetanse skal svare på innbyggjarane sine behov og vere kunnskapsbasert, relevant og ha god kvalitet.
  Les meir og kontakt seksjon for utdanning og kompetanseutvikling

  Sist oppdatert 25.04.2024