Doktorgradsløpet

Forskrift for phd, opptak, veiledning, avhandling, prøveforelesning og disputas


    1. Forskrift for phd
    2. Søke opptak til phd-program
    3. Veiledning
    4. Avhandlingen
    5. Prøveforelesning og disputas​


Sist oppdatert 22.04.2022