Prosessgruppene i Barneblikk

Prosessgruppene er tverrfagleg samansett av representantar frå pilotkommunane og dei lokale sjukehusa i fylket, i tillegg til erfaringsrepresentantar. Gruppene skal bidra i utviklinga av familieteamet som skal etablerast i det lokale område, t.d. organisering av tiltaket «familieteam», presisere målgruppene, samarbeidsmodeller og gje anbefalingar rundt brukarmedverknad. Under kvar prosessgruppe kan du lese meir om arbeidsprosessane.

En person i hvit kjole

Arbeidet med bygge det lokale tilbudet i Ålesund er i gang.

Meir om arbeidet i Ålesund

Arbeidet med bygge det lokale tilbudet i Molde er i gang.

Meir om arbeidet i Molde

Arbeidet med bygge det lokale tilbudet i Kristiansund er i gang.

Meir om arbeidet i Kristiansund

Sist oppdatert 09.02.2021