Samarbeidsmøte mellom Kristiansund sjukehus og omliggande kommunar

Dette er møter mellom Kristiansund sjukehus og omliggande kommunar for å dele informasjon og drøfte situasjoner som kan påvirke pasientflyt i høve Covid-19 . Målet er i fellesskap sikre informasjon, redusere uønsket variasjon og drøfte beslutninger som kan utfordre pasientflyt

Sist oppdatert 20.04.2022