Illustrasjonsbilde, digital samhandling

Digital samhandling

Elektronisk samhandling bidreg til samanhengande og koordinerte tenester med rask, god og trygg overføring av informasjon mellom sjukehus, fastlege og kommunehelsetenesta. Blodprøvesvar, røntgensvar, tilvisingar, epikriser og pleie- og omsorgsmeldingar blir sendt elektronisk i dag. Denne informasjonen blir sendt trygt gjennom Norsk Helsenett.

Sist oppdatert 27.05.2024